For A Better World - Deliver A Circular Economy

test

 

Turime nuveikti daugiau naudodami mažiau. Pažiūrėkite, kaip sumažinsime, pakartotinai naudosime bei perdirbsime ir padėsime tai padaryti savo klientams.

Rasime būdų naudoti išteklius, darančius minimalų poveikį aplinkai.

Skaitykite daugiau

 

Nebevešime atliekų į sąvartyną.                       

Skaitykite daugiau

Sumažinsime savo pakuočių poveikį aplinkai.

Skaitykite daugiau

Greta ilgalaikių tikslų ir įsipareigojimų sukūrėme 2025 m. tikslus, kurių kiekvienas gali pradėti siekti jau dabar.
Esame tvirtai įsitikinę, kad dabartinė mūsų vadovybė turėtų būti atsakinga už pažangą siekiant kiekvieno tikslo. Mes neturime palikti problemos spręsti kitai kartai.

Įsipareigojimai

      2025 m. tikslai

Rasime būdų naudoti išteklius, darančius minimalų poveikį aplinkai.

  • Esame įsipareigoję gamyboje naudoti išorines perdirbtas medžiagas (orientaciniai tikslai: akmens mineralinei vatai > 25 %, stiklo mineralinei vatai > 65 %). Mes ir toliau stebėsime patobulinimus pagal gyvavimo ciklo vertinimo (GCV) rezultatus.
  • Sumažinsime savo gamyklų SOx emisiją 50 %, palyginti su 2019 m. lygiu, ir gerokai sumažinsime išmetamą NOx kiekį.
  • Įgyvendinsime daugybę naujų projektų, kad sumažintume gėlo vandens kiekį, sunaudojamą penkiose gamyklose.

Nebevešime atliekų į sąvartyną.

  • Iki 2025 m. į sąvartyną nebevešime jokių gamybos atliekų iš savo akmens, stiklo ir medžio vatos gamyklų.
  • Kur tik įmanoma, pasiimsime 25 % atliekų, susidariusių mūsų klientų statybvietėse. Šios atliekos bus arba grąžinamos į mūsų procesus briketavimo būdu arba kitos įmonės jas pavers naujais produktais.
  • (Bent jau) penkiose šalyse veiks iš griovimo vietų gautų izoliacinių medžiagų perdirbimo programos.

Sumažinsime savo pakuočių poveikį aplinkai.

  • Sumažinsime savo pirmines plastikinės plėvelės pakuotes daugiau nei 25 %.
  • Kur įmanoma, 25–50 % mūsų plastikinės plėvelės bus perdirbta, o 35 % medinių padėklų bus surinkta, išrūšiuota, pataisyta ir pakartotinai naudojama arba perdirbama.

 

* Paveikslėlis antraštėje: ateitis mūsų rankose: perdirbtos stiklo duženos, naudojamos mūsų stiklo mineralinei vatai gaminti

 

Atraskite, kaip teikiame pirmenybę žmonėms.

Sužinokite daugiau

 

Atraskite, kaip siekiame nulinės anglies dioksido emisijos.

Sužinokite daugiau

 

Discover how we create better buildings

Sužinokite daugiau