Mūsų gaminių privalumai
Mes esame geriausias pasirinkimas kai kalbama apie produktų sistemas
Priešgaisrinė apsauga, reakcija į ugnį
Mūsų produktų privalumai
Reakcija į ugnį

Mūsų mineralinės vatos reakcija į ugnį [klasifikacija] – A1
Visi pastatai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad būtų kuo labiau sumažinta gaisro rizika, kuo labiau ribojamas jo plitimas, padidėtų pastato konstrukcijos stabilumas ir gyventojų gebėjimas evakuotis.

Mūsų gaminių privalumai
Šiluminės savybės

Pastatai sudaro apie 40% visos suvartojamos energijos kiekio. Todėl yra būtini energetiškai efektyvūs produktai.
Mūsų mineralinės vatos šillumos laidumo koeficientas yra deklaruojamas pagal konkretų produktą.

Šiluminės savybės
Mūsų gaminių privalumai
Mūsų gaminių privalumai
Garso izoliavimo sav ybės

Mineralinė vata slopina nepageidaujamą triukšmą taip ji prisideda prie gyvenimo kokybės, sveikatos, produktyvumo ir vidinės aplinkos pastatuose, ligoninėse, mokyklose ir t.t.

Mūsų gaminių privalumai
Komfortas

Mūsų gaminių asortimentas padeda sukurti sveiką, saugią ir tvarią aplinką, kurioje gyvename.

Komfortas