Close-up shot of bright green leaves, soft focus
Siekiame tausoti mus supančią aplinką

Mums rūpi žmonės kurie gamina mūsų produktus ir žmonės kurie juos naudoja, nes viskas pasaulyje susiję.

Mes tiekdami tvarius aukštos kokybės izoliacijos sprendimus, siekiant padidinti pastatų energinį efektyvumą, mes nuolat siekiame patobulinti gamybos ir tiekimo veiklą, kad pagerintume kokybę ir sumažintume neigiamą poveikį aplinkai. Visose "Knauf Insulation" gamybos vietose yra „state-of-the-art“ gamybos įranga ir ji atitinka aukščiausius kokybės standartus, taip pat mes remiame nuolatines mokslinių tyrimų ir plėtros programas.

Būtami rinkos lyderiais ir nuolatiniais inovatoriais, kokybiškos kompetencijos ir tvarumo pagrindas yra viskas, ką mes darome; nors mes daug dėmesio skyrėme mūsų gaminių šiluminiam našumui, mūsų tvarumo siekis turi daug platesnį reikšmę:

 

Gamtinių išteklių tausojimas:

 • Maksimaliai padidinę perdirbto stiklo kiekį gaminant mūsų produktus, mes sumažinome natūralių mineralinių žaliavų poreikį. Gamindami stiklo mineralinę vatą naudojame iki 80% perdirbtų medžiagų.

 • Mūsų revoliucinis biologinis rišiklis pagal ECOSE® technologija – nenaudojami naftos produktai.
 • Kaip dar vienas indėlis į gamtos išteklių išsaugojimą, pastaruoju metu mes sumažinome naudojamų padėklų svorį, sutaupydami apie 2 kg kiekvienam padėklui, taip išsaugoma apie 5000 medžių per metus.

Mūsų gamybos procesų poveikis aplinkai.

 • Naudodami perdirbtą stiklą gaminant mineralinę vatą, ženkliai sumažėjo sunaudojamos energijos poreikis bei išmetamo CO2 kiekis gamyklose.
 • Gaminant produktus su ECOSE® Technologija yra sunaudojama apie 70% mažiau energijos nei naudojant tradicinius rišiklius, taip pat gamyklose mažiau naudojama energijos bei mažesnis išmetamo CO2 kiekis.
 • Gamybos vietose visi mūsų įrenginiai atitinka taršos kontrolės reglamentus, o jų aplinkos apsaugos leidimai nustato griežtus teršalų apribojimus patenkančius į orą ir vandenį. Iki 2016 m. Pabaigos „Knauf Insulation“, kaip įmonių grupė, sumažino išmetamo CO2 kiekį 25%, energijos sunaudojimą 21% ir vandens išleidimą beveik 50% vienam kubiniam metrui produkto, palyginti su pradiniu 2010 metų rezultatu.
 • Visi mūsų gamybos įrenginiai yra sertifikuoti pagal ISO14001 ir ISO50001 - standartus, pagal kuriuos reikia nuolat gerinti bendrą aplinkosaugios veiksmingumą ir energijos efektyvumą
 • Gaminant mineralinę vatą nelieka nepanaudotų atliekų, iš jų yra gaminami kiti mūsų įmonės gaminiai. Todėl atliekos nepatenka į atliekų savartynus.Sąžiningai elgiamasi su žmonėmis visoje tiekimo grandinėje

Sąžiningai elgiamės su žmonėmis visoje tiekimo grandinėje:

 • Mūsų įsipareigojimas laikytis sąžiningos ir saugios darbo praktikos mūsų pačių įmonėse yra įtrauktas į mūsų elgesio kodeksą ir atsispindi OHSAS 18001 sertifikate, kuris apima visas mūsų gamybos vietas.
 • Mes taip pat esame įsipareigoję sąžiningai elgtis su savo tiekėjais ir rangovais: mūsų elgesio kodeksas netoleruoja kyšininkavimo ir korupcijos, o mūsų darbas užtikrinti saugias ir teisėtas operacijas mūsų tiekimo grandinėje leido mums gauti sertifikatą. (BREs) pagal atsakingo pirkimo standartą BES6001.

Efektyvus produkto tiekimas:

 • Pakuotėse mūsų mineralinė vata būna suspausta, todėl transportuoti galime jos gerokai daugiau. Tai reiškia, kad mažiau transporto priemonių keliuose, taigi mažiau išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir mažiau trikdžių statybvietėse. Tap pat mūsų gaminiai užima mažiau vietos pas prekybininkus ar statybos aišktelėse.

Kurkime patogią ir sveiką vidaus aplinką:

 • Produktų šiluminiai, akustiniai bei atsparumo ugniai parametrai buvo jau paminėti, visa tai prisideda prie jaukios aplinkos. Tačiau oro kokybė patalpose tampa vis svarbesne daugeliui klientų. Mūsų „ECOSE®“ technologija užtikrina mažą lakiųjų medžiagų, galinčių turėti įtakos patalpų oro kokybei, išskyrimą į aplinką.
 • Puikius mūsų gaminių rodiklius patvirtina Eurofins GOLD sertifikatas: dėl „vidaus oro kokybės standarto.

Veiklos ataskaitos:

 • Bendras mūsų gaminių ekologiškumas nurodomas aplinkosauginių gaminių deklaracijose, kurios prieinamos visiems mūsų gaminiams. Juos patikrina nepriklausoma trečioji šalis ir jie atitinka Europos standartą EN15804
 • Jie taip pat yra registruoti Europos plačioje ECO platformoje.

Pripažinimas:

 • Visi nurodyti elementai yra pripažinti tokiose Tvarių pastatų įvertinimo sistemose kaip BREEAM ir LEED. Dėl to Knauf Insulation produktų naudojimas gali padėti užsitikrinti kreditus net septyniose skirtingose kategorijose tiek „LEEDv4“, tiek „BREEAM NC 2014“ - Hea 04 šiluminis komfortas; Hea 05 akustinės savybės; Ene 01 Sumažinamas energijos suvartojimas ir išmetamas anglies dioksidas; Mat 01 Gyvenimo ciklo poveikis; Mat 03 Atsakingas medžiagų tiekimas; Wst 01 Statybinių atliekų tvarkymas; Pol 05 Triukšmo mažinimas; ir Hea 02 vidaus oro kokybė.
 • Architektams kurie dirba su LEED ar BREEAM projektais, mes pateikiame informacinius sertifikatus kiekvienam gaminio tipui - spausti čia. 
 • Be to, dauguma mūsų gaminių, tiek stiklo tiek akmens mineralinė vata, patenka į „BRE Green Guide“ reitingo A + kategoriją.
 • BREEAM credits:  Reikia BREEAM kreditų? Atsisiųskite sertifikatą, kuriame nurodytą kur mūsų produktai padeda BREEAM kreditams

          Parsisiųsti Mineralinės vatos BREEAM sertifikatą

Augalas su planeta ir namais