Privatumo politika

Privatumo ir slapukų politika

"Knauf Insulation" labai svarbi jūsų privatumo apsauga ir jūsų asmens duomenų saugumas. Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių įstatymų, reglamentų ir taisyklių.

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - RODO), KNAUF INSULATION, spol. s ro , kurios registruota buveinė yra Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, ID: 27242293 (toliau - "Knauf Insulation CZ"), vykdydama informavimo pareigą, maloniai informuoja, kad jūsų duomenys tvarkomi pagal

- vardas, pavardė,
- kontaktinis telefonas,
- el. pašto adresas, -
užimamos pareigos.

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė "Knauf Insulation CZ.", kurios registruota buveinė yra Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, ID: 27242293. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į asmenį, atsakingą už asmens duomenų tvarkymą, su kuriuo galima susisiekti el. paštu: [email protected].

Kam naudojame jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi:

a. siekiant įvykdyti sutartį arba imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; /pasiūlymų bendradarbiauti pateikimas arba rinkimas, derybos dėl komercinių sąlygų, sutarties sudarymas/ pagal RODO 6 straipsnio 1 dalies b punktą,

b. tam, kad Bendrovė galėtų siųsti jums rinkodaros turinį sutarties vykdymo metu - šiuo atveju jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Bendrovės interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas), pagal kurį Bendrovės teisėtas interesas yra siųsti jums rinkodaros turinį tuo laikotarpiu, kai paslaugos jums teikiamos elektroniniu paštu ir papildomai tokiu būdu, su kuriuo sutikote (RODO 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

c. siekiant įvykdyti Bendrovės teisinius įsipareigojimus pagal visuotinai taikomus įstatymus, įskaitant mokesčių ir apskaitos įstatymus - asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra RODO 6 straipsnio 1 dalies c punktas,

d. analitiniais ir statistiniais tikslais - asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Bendrovės interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas), Bendrovės teisėtas interesas yra analizuoti savo verslo veiklos rezultatus,

e. siekiant teisėtų Bendrovės interesų, susijusių su galimu ieškinių pareiškimu, nagrinėjimu arba gynyba nuo ieškinių - asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas Bendrovės interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Jūsų asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenų gavėjai gali būti:

a. IT sistemų ir paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas Bendrovei, kiek tai būtina, kad Bendrovė galėtų teikti jums paslaugas,

b. subjektai, teikiantys Bendrovei apskaitos, paslaugų tyrimo, skolų išieškojimo, teisines, analitines, rinkodaros paslaugas,

c. pašto operatoriai ir kurjeriai,

d. elektroninių mokėjimo sistemų operatoriai ir bankai, atliekantys mokėjimų apdorojimą,

e. įgaliotos įstaigos.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi: (I) asmens duomenų, tvarkomų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, atveju - laiką, reikalingą visiems įsipareigojimams pagal pirkimo-pardavimo sutartis įvykdyti, (II) asmens duomenų, tvarkomų elektroninių paslaugų teikimo Jums tikslu, atveju - elektroninių paslaugų teikimo Jums laiką, (III) asmens duomenų, tvarkomų Bendrovės rinkodaros turinio, susijusio su Bendrovės produktais ir paslaugomis, nukreipimo į Jus tikslu ir sutarties vykdymo eigoje, atveju - iki tol, kol Jūs neprieštarausite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo atžvilgiu, (IV) punkto nurodytu atveju. 3 dalies d punkte nurodytu atveju - elektroninių paslaugų teikimo jums laikotarpiu, (V) 3 dalies d punkte nurodytu atveju - kol Bendrovė jums teikia elektronines paslaugas, (V) 3 dalies d punkte nurodytu atveju - kol Bendrovė jums teikia elektronines paslaugas. 3 punkto e papunktyje - iki ieškinio senaties termino pabaigos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi ir tiek laiko, kiek to reikalauja teisės aktai, įskaitant apskaitos taisykles.

Slapukai

Šioje svetainėje naudojami slapukai. Slapukai - tai maži failai, kurie įrašomi į jūsų kompiuterį, kai lankotės svetainėje. Mes naudojame slapukus, kurie yra būtini norint bendrauti internetu arba suteikti prašomą paslaugą (vadinamieji funkciniai slapukai). Slapukai, be kita ko, naudojami reklamoms personalizuoti.

Jei pasirenkate kalbą, kuria norite peržiūrėti svetainę (pvz., lenkų arba anglų), įrašome slapuką, kad svetainė būtų rodoma pasirinkta kalba. Šis slapukas jūsų kompiuteryje saugomas 1 metus, kad kitą kartą, kai lankysitės mūsų svetainėje, nereikėtų iš naujo rinktis kalbos.

Taip pat naudojame funkcinius slapukus svetainės ir naudotojų saugumui užtikrinti. Tai yra sesijos slapukai, t. y. jie yra laikini ir bus ištrinti iš jūsų kompiuterio, kai uždarysite naršyklę, t. y. kai apsilankysite mūsų svetainėje.

Rinkodaros metodai, įskaitant "Google Ads" ir "Google Analytics

Mūsų svetainė naudojasi "Google Ads" paslaugomis. "Google Ads" yra "Google Ireland Limited", Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija ("Google"), internetinės reklamos programa. Naudojame "Google Ads" paslaugos pakartotinės rinkodaros funkciją ir skelbimų personalizavimą. Naudodamiesi pakartotinės rinkodaros funkcija, galime pateikti jums reklamą pagal jūsų interesus kitose "Google Ads" tinklo svetainėse. Šiuo tikslu analizuojama jūsų naršymo mūsų svetainėje elgsena, pavyzdžiui, kokį turinį peržiūrėjote. Tai leidžia mums rodyti jums pritaikytą reklamą pačioje "Google" ir kitose svetainėse, net ir po to, kai apsilankėte mūsų svetainėje. Šiuo tikslu "Google" išsaugo slapuką jūsų naršyklėje, kai lankotės "Google" paslaugose arba "Google" reklamos tinklui priklausančiose svetainėse. Šis slapukas naudojamas jūsų apsilankymui svetainėje sekti. Slapukas naudojamas unikaliai jūsų naršyklės identifikacijai, o ne jūsų tapatybei nustatyti. Šį tolesnį jūsų duomenų tvarkymą, taip pat jūsų duomenų tvarkymą po to, kai juos perdavėme "Google", atlieka "Google" kaip vienintelis duomenų valdytojas. Kadangi "Google Ireland Limited" tvarko jūsų duomenis kaip vienintelis duomenų valdytojas, gali būti, kad "Google Ireland Limited" perduos jūsų duomenis į JAV. Europos Teisingumo Teismas dėl JAV yra pareiškęs, kad tai yra šalis, kurioje duomenų apsaugos lygis yra nepakankamas. Atsižvelgiant į tai, kyla ypatingas pavojus, kad JAV institucijos ir (arba) valdžios institucijos tvarkys jūsų duomenis kontrolės ir stebėsenos tikslais, o jūs negalėsite pasinaudoti atitinkamomis teisinėmis priemonėmis.

Daugiau informacijos apie "Google" pakartotinę rinkodarą ir "Google" privatumo politiką rasite "Google" privatumo politikoje.Čia taip pat galite pasinaudoti savo subjektinėmis teisėmis (pvz., teise į ištrynimą), susijusiomis su "Google", kaip duomenų valdytojo, tvarkomais duomenimis.

Be to, naudojame "Google Analytics", "Google Inc." teikiamą žiniatinklio statistikos analizės paslaugą. Atitinkamai mūsų svetainė bus analizuojama, pavyzdžiui, siekiant suskaičiuoti svetainėje apsilankiusių naudotojų skaičių ir sužinoti, kurie svetainės tinklalapiai lankomi dažniausiai. Tai leidžia mums tobulinti savo svetainę ir paslaugas. Google Analytics naudoja slapukus savo analitiniams procesams atlikti. Šie slapukai (šiuo metu) saugomi iki 2 metų po sesijos. Taip saugomi duomenys apima, be kita ko, IP adresą, aplankytų puslapių skaičių, apsilankymo laiką ir trukmę, jūsų buvimo vietą, apsilankymo šaltinį, naudojamos techninės ir programinės įrangos tipą, lankytojų sąveiką ir paieškos istoriją. Gauti duomenys perduodami "Google" ir saugomi "Google" serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Norėdami daugiau sužinoti apie "Google Analytics", galite spustelėti šią nuorodą: https://marketingplatform.google.com/about/.

Mūsų svetainėje taip pat galima dalytis tam tikrais puslapiais ir straipsniais per įvairias socialines medijas ir programas. Tai atliekama naudojant "AddThis" įrankį, kuris šiam tikslui naudoja slapukus. Tokie slapukai (šiuo metu) saugomi ne ilgiau kaip 2 metus.

Mes nekontroliuojame "Google", "AddThis" ir (arba) kitų išorės šalių duomenų naudojimo.

Kai pirmą kartą apsilankysite mūsų svetainėje, jūsų bus paprašyta leidimo įrašyti nefunkcinius slapukus (pvz., "Google Analytics", "AddThis" - saugomi ne ilgiau kaip 2 metus, ir kalbos pasirinkimo - šis failas saugomas 1 metus). Jei sutikimo neduosite, vis tiek galėsite lankytis mūsų svetainėje - tokiu atveju jūsų kompiuteryje bus saugomi funkciniai slapukai. Jei pasirinksite kalbą arba nuspręsite dalytis straipsniais / puslapiais, jūsų kompiuteryje taip pat bus įrašyti atitinkami ir papildomi slapukai. Registracijos slapuką naudosime nepriklausomai nuo jūsų sprendimo leisti talpinti nefunkcinius slapukus. Šis failas saugomas 1 metus. Taip pat saugome jūsų IP adresą, taip pat datą ir laiką, kada davėte sutikimą. Galite bet kada ištrinti arba priimti slapukus ir pakeisti leidimo nustatymus. Jei atsisakysite priimti nefunkcinius slapukus ir ištrinsite šį pasirinkimą fiksuojantį slapuką, kito apsilankymo mūsų svetainėje metu jūsų vėl bus paprašyta duoti sutikimą.

Svetainės naudotojai gali bet kada pakeisti slapukų nustatymus. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus rasite savo programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

Populiarių naršyklių redagavimo parinkčių pavyzdžiai:

- "Mozilla Firefox": https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

- "Google Chrome": https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

- Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Paslaugų naudotojo galinėje įrangoje esančius slapukus taip pat gali naudoti su Paslaugų operatoriumi bendradarbiaujantys subjektai, ypač įmonės: "Google" (Google Inc., įsikūrusi JAV), "Facebook" (Facebook Inc., įsikūrusi JAV), "Twitter" (Twitter Inc., įsikūrusi JAV). Kalbant apie "Google" reklamos tinklo renkamą informaciją apie naudotojo pageidavimus, naudotojas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, gautą naudojant slapukus, naudodamasis šia priemone: https://www.google.com/ads/preferences/. Naudotojas gali atsisakyti slapukų pasirinkdamas atitinkamus savo naršyklės nustatymus; tačiau atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju
gali būti neįmanoma naudotis
visomis svetainės funkcijomis. Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate, kad "Google" tvarkytų jūsų duomenis pirmiau nurodytu būdu ir tikslais. Naudotojas gali neleisti, kad "Google"
įrašytų slapukų
surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine, taip pat
kad "Google" šiuos duomenis apdorotų, įdiegdamas naršyklės įskiepį, esantį šiuo adresu: Norėdami išjungti pakartotinei rinkodarai naudojamus slapukus "Google" paskyros nustatymuose, eikite adresu: https:
//tools.google.com/dlpage/gaoptout: https://adssettings.google.com
 Norėdami atsisakyti asmeniškai pritaikytos reklamos, turite tai padaryti visuotinai savo paskyroje, skiltyje "Skelbimų nustatymai": https://www.google.com/settings/ads Norėdami atsisakyti trečiųjų šalių slapukų naudojimo asmeniškai pritaikytai reklamai rodyti. Tiesiog eikite į www.aboutads.info ir atlikite atitinkamus nustatymus: http://www.aboutads.info/choices/ Jei jus domina išsami informacija apie duomenų tvarkymą "Google Ads", skaitykite "Google" privatumo politiką: https://policies.google.com/privacy Informacija apie tai, kaip "Google" naudoja duomenis, surinktus naudojantis partnerių svetainėmis ir programomis: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
 Informacija apie "Google"
duomenų saugumą: https:
//support.google.com/analytics/answer/6004245

Naudotojų teisės

Bet kokį duotą sutikimą galima bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš atšaukimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Bendrovė prašo jūsų atšaukti sutikimą raštu "Knauf Insulation CZ". Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, arba elektroniniu paštu adresu [email protected].

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, pateikti skundą priežiūros institucijai, Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, dėl duomenų apsaugos.

Kai jūsų asmens duomenys tvarkomi sutarties vykdymo tikslais (atvejis, nurodytas skirsnyje "Kam naudojame jūsų duomenis?", a punktas), turite teisę į duomenų perkeliamumą, kuri apima teisę gauti duomenis ir nusiųsti juos kitam duomenų valdytojui arba, jei techniškai įmanoma, prašyti, kad duomenys būtų tiesiogiai nusiųsti kitam duomenų valdytojui.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju: "Kam mes naudojame jūsų duomenis?" b, d ir e punktuose, turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Asmens duomenys teikiami savanoriškai, tačiau yra būtini norint jums teikti elektronines paslaugas arba sudaryti ir vykdyti pirkimo-pardavimo sutartis. Bendrovės reikalaujamų asmens duomenų nepateikimo pasekmė - negalėjimas teikti elektroninių paslaugų ar sudaryti pardavimo sutarčių.

Sutikimas dėl slapukų rinkodaros tikslais
Reklamos slapukus naudojame mes arba mūsų partneriai, kad mūsų svetainėse jums būtų rodomas atitinkamas turinys arba reklama. Naudojant šią informaciją paprastai neįmanoma tiesiogiai identifikuoti jūsų asmens, nes naudojama tik anoniminė
informacija. Jei neleisite naudoti šių slapukų, gausite mažiau aktualų turinį ir reklamą, kuri nebus pritaikyta pagal jūsų
interesus. Slapukų
valdymas - kaip praktiškai duoti ir atšaukti sutikimą? Jei nenorite gauti slapukų, galite pakeisti naršyklės nustatymus. Nustatome, kad išjungus slapukus, reikalingus autentifikavimo procesams, saugumui, naudotojų nuostatų palaikymui, gali būti sunku, o kraštutiniais atvejais - neįmanoma naudotis svetainėmis.
Norėdami tvarkyti slapukų nustatymus, pasirinkite naudojamą interneto naršyklę iš toliau pateikto sąrašo ir vadovaukitės nurodymais:

Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 Chrome - https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042
Firefox -
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
 Opera - https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 Norėdami tvarkyti nustatymus mobiliuosiuose įrenginiuose, pasirinkite savo įrenginio sistemą iš toliau pateikto sąrašo:
Android -
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 iOS - https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Jūsų duomenų saugumas

Mūsų prioritetas - jūsų duomenų saugumas. Mes, kaip administratorius, dedame visas pastangas, kad užtikrintume jūsų asmens duomenų saugumą.

Informuojame jus, kad jūsų asmens duomenys gali būti perduoti "Knauf Insulation CZ." verslo partneriams, taip pat ir į trečiąją šalį (t. y. šalį, esančią už Europos ekonominės erdvės ribų). Duomenys bus perduodami tiek, kiek būtina tikslui pasiekti, ir tik į šalis, kuriose užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis arba kuriose duomenų valdytojas užtikrina tinkamas apsaugos priemones.

Turite teisę gauti į trečiąją šalį perduodamų asmens duomenų kopiją - prašymus dėl duomenų reikia pateikti raštu bendrovei "Knauf Insulation CZ". Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, arba elektroniniu paštu adresu [email protected].

Susisiekite su

Jei turite klausimų ar pastabų apie mūsų privatumo politiką, susisiekite su mumis.